PROJEKTY GRAFICZNE BRIEF

Czy celem projektu jest utworzenie nowego Loga? Czy modernizacja już istniejącego?

Czy masz pomysł na nazwę dla Twojego LOGO?

Czy masz pomysł na Hasło/Slogan definiujący misję firmy?

Czy chciałbyś umieścić Slogan w Logo?